VOUCHER 15%
VOUCHER 10%
VOUCHER 5%
PHIẾU LÀM MẶT MIỄN PHÍ
VOUCHER 20%
Mỗi khách hàng chỉ được quay thưởng 1 lần cho 1 đơn hàng

GỬI THÔNG TIN ĐỂ NHẬN THƯỞNG

VÒNG QUAY MAY MẮN
Điền thông tin để nhận thưởng

Bước 1: Bấm nút "Start" để khởi động vòng quay
Bước 2: Sau khi màn hình hiển thị giải thưởng, điền thông tin cá nhân, chụp màn hình, bấm nút              để hệ thống ghi nhận giải thưởng của bạn
Bước 3: 
Sử dụng giải thưởng tại Gold Elements Spa Parkson HCM, Aqua Spa Royal City HN, các cửa hàng thuộc hệ thống MilenSea tại Nha Trang và Phú Quốc.

 "GỬI"