Cửa hàng nháp


HỒ CHÍ MINH

Trụ sở : Tầng 17, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 3511 3525


Chi nhánh: Gold Elements - Vincom Thảo Điền
Địa chỉ: Tầng B1, 161 Xa Lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Quận 2
Điện thoại: 028 3620 5493

Chi nhánh: Botanifique - Vincom Đồng Khởi
Địa chỉ: Tầng B1-22B Số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1
Điện thoại: 028 3520 8980

 

Chi nhánh: Aqua Mineral - Vincom Đồng Khởi
Địa chỉ: Tầng B1-22A Số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1
Điện thoại: 028 3520 8988

Chi nhánh: Gold Elements - Vincom Đồng Khởi
Địa chỉ: Tầng B1-22A Số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1
Điện thoại: 028 3520 8988

 

Chi nhánh: Aqua Mineral - Parkson Hùng Vương
Địa chỉ: Tầng Trệt, 126 Hùng Vương, Phường 12, Quận 5
Điện thoại: 028 2222 0069

Chi nhánh: Gold Elements - Parkson Saigon Tourist Plaza
Địa chỉ: Tầng 1F, Số 35Bis-45 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1
Điện thoại:028 3535 7575

 

Chi nhánh: Aqua Mineral - Parkson Saigon Tourist Plaza
Địa chỉ: Tầng 1F, Số 35Bis-45 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1
Điện thoại: 028 3535 1001

 


HÀ NỘI


Chi nhánh: Aqua Mineral - Vincom Megamall Royal City
Địa chỉ: Tầng B1, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân
Điện thoại: 024 6666 1089

Chi nhánh: Aqua Mineral - Vincom Megamall Times City
Địa chỉ: Tầng B1, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Phú, Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 024 3200 5677

 

Chi nhánh: Aqua Mineral - Vincom Phạm Ngọc Thạch
Địa chỉ: Tầng 1, 102 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa
Điện thoại: 024.3200 9458

Chi nhánh: Aqua Mineral - Vincom Bà Triệu
Địa chỉ: Tầng 1, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7106 5666

 

Chi nhánh: Aqua Mineral - Vincom Trần Duy Hưng
Địa chỉ: Tầng 2, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8677

 


ĐÀ NẴNG


Chi nhánh: Botanifique - Vincom Ngô Quyền
Địa chỉ: Tầng 2, 910A Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà
Điện thoại: 0901 944 866

Chi nhánh: Gold Elements - Indochina RiverSide Mall
Địa chỉ: Tầng 1, số 74 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

 


NHA TRANG


Chi nhánh: Gold Elements - Nha Trang Center
Địa chỉ: Tầng Trệt, 20 Trần Phú, Lộc Thọ, Khánh Hòa
Điện thoại: 025 8246 5550

Chi nhánh: Aqua Mineral - TTTM Gold Coast
Địa chỉ: Tầng 1, số 01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang
Điện thoại: 025 8352 1885

 

-----------------


HO CHI MINH

Headquarter: 17 floor, Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City - Contact: 028 3511 3525


Store: Gold Elements - Vincom Thao Dien
Address: B1 floor, 161 Xa Lo Ha Noi, Thao Dien Ward, District 2
Contact: 028 3620 5493

Store: Botanifique - Vincom Dong Khoi
Address: B1 floor, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1
Contact: 028 3520 8980

 

Store: Aqua Mineral - Vincom Dong Khoi
Address: B1 floor, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1
Contact: 028 3520 8988

Store: Vincom Dong Khoi
Address: B1 floor, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1
Contact: 028 3520 8988

 

Store: Aqua Mineral - Parkson Hung Vuong
Address: G Floor, 126 Hung Vuong, Ward 12, District 5
Contact: 028 2222 0069

Store 14:
Gold Elements - Parkson Saigon Tourist Plaza
Address: 1F Floor, 35Bis-45 Le; Thanh Ton, P. Ben Nghe Ward, District 1
Contact: 028 3535 7575

 

Store 13:
Aqua Mineral - Parkson Saigon Tourist Plaza
Address: 1F Floor, 35Bis-45 Le; Thanh Ton, P. Ben Nghe Ward, District 1
Contact: 028 3535 1001

 


HA NOI


Store 04:
Aqua Mineral - Vincom Megamall Royal City
Address: B1 floor, 72A Nguyen Trai, Thuong Đinh Ward, Thanh Xuan District
Contact: 024 6666 1089

Store 05:
Aqua Mineral - Vincom Megamall Times City
Address: B1 floor, 458 Minh Khai, Vinh Phu Ward, Hai Ba Trung District
Contact: 024 3200 5677

 

Store 06:
Aqua Mineral - Vincom Pham Ngoc Thach
Address: 1 floor, 102 Pham Ngoc Thach, Kim Lien Ward, Dong Da District
Contact: 024.3200 9458

Store 07:
Aqua Mineral - Vincom Ba Trieu
Address: 1 floor, 191 Ba Trieu, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District
Contact: 024 7106 5666

 

Store 8:
Aqua Mineral - Vincom Tran Duy Hung
Address: 2 floor, 119 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District
Contact: 024 7300 8677

 


DA NANG


Store 09:
Botanifique - Vincom Ngo Quyen
Address: 910A Ngo Quyen, An Hai Bac Ward, Son Tra District
Contact: 0901 944 866

Store 09:
Gold Elements - Indochina RiverSide Mall
Address: 1 Floor, 74 Bach Dang, Hai Chau 1, Hai Chau, Da Nang

 


NHA TRANG


Store 11:
Gold Elements - Nha Trang Center
Address: G floor, 20 Tran Phu, Loc Tho, Khanh Hoa
Contact: 025 8246 5550

Store 12:
Aqua Mineral - TTTM Gold Coast
Address: 1F, 01 Tran Hung Dao, Nha Trang
Contact: 025 8352 1885