Chính sách đổi trả

ĐƠN HÀNG TRỰC TUYẾN

 1. Một khi quý vị đã lựa chọn sản phẩm mà quý vị muốn đặt hàng thông qua www.milensea.com.vn, thì sau đó chi phí mà quý vị phải thanh toán sẽ được hiển thị (trên trang web) bao gồm cả các khoản thuế, nếu được áp dụng, và bất kỳ khoản phí giao hàng nào được áp dụng.
 2. Việc thanh toán cho mua hàng chỉ được chấp nhận thông qua chuyển khoản ngân hàng. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không bị buộc phải cung cấp hàng trước khi chúng tôi đã nhận đầy đủ khoản tiền bù trừ.

MilenSea chỉ chấp nhận duy nhất giao dịch đến số tài khoản công ty:

Thông tin chuyển khoản:

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi Nhánh Sài Gòn (Techcombank)

- Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH MILENSEA RETAIL

- Số tài khoản: ‎19130894423015

    3. Khi quý vị gửi một đơn hàng cho trang web, quý vị thỏa thuận rằng quý vị đã gửi đơn hàng đó theo các Điều Khoản và Điều Kiện hiện hành vào ngày quý vị gửi Đơn Hàng. Quý vị có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản và Điều Kiện mới nhất mỗi khi quý vị gửi Đơn Hàng.

    4. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm cho quý vị cho đến khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng. Một đơn hàng sẽ được thành lập và chúng tôi bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc cung cấp sản phẩm cho quý vị khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng. Việc chấp nhận sẽ diễn ra khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng một cách rõ ràng bằng thư điện tử cho quý vị, dưới hình thức tài liệu thư điện tử được gọi là “Xác nhận Đơn hàng” nêu rõ rằng chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý vị.

    5. Cho đến thời điểm khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý vị, chúng tôi có quyền từ chối xử lý đơn hàng của quý vị và quý vị có quyền hủy bỏ đơn hàng của mình.

 

HỦY BỎ

 1. Công Ty có thể hủy bỏ một đơn hàng nếu sản phẩm không sẵn có vì bất kỳ lý do nào hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà khiến cho một đơn hàng không thể hoàn thành. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị.
 2. Tất cả hành động hủy bỏ đơn hàng do MilenSea thực hiện sẽ được hoàn lại tiền dưới hình thức giống như khi việc thanh toán được thực hiện.
 3. Nếu quý vị muốn có thêm thông tin hoặc nhận hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại 028 3511 3525

 

TRẢ HÀNG/HOÀN TIỀN

 1. Quý vị phải kiểm tra bất kỳ thiếu sót và/hoặc hư hại nào đối với hàng hóa khi nhận hàng, nhưng quý vị không thể mở bao bì sản phẩm. Nếu phát hiện bất kỳ sản phẩm nào hết hạn sử dụng, bị thiếu, không chính xác hoặc hư hỏng bên trong sau khi nhận được đơn hàng, vui lòng gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng để thông báo việc trả lại đơn hàng của quý vị trong vòng 14 ngày tiếp theo kể từ ngày giao hàng; nếu không, chúng tôi sẽ có toàn quyền từ chối các yêu cầu và khiếu nại của quý vị sau 14 ngày kể từ ngày giao hàng. Tất cả các yêu cầu hoàn tiền sẽ được xem xét theo từng trường hợp và phải được sự chấp thuận của công ty.
 2. Việc trả lại sản phẩm có thể được thu xếp vì những lý do sau đây:
 3. Nếu sản phẩm hết hạn sử dụng/không chính xác/hư hỏng, trong bao bì gốc khi giao hàng
 4. Nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm khi giao hàng và sản phẩm vẫn còn trong tình trạng ban đầu và còn niêm phong bao bì
 5. MilenSea bảo lưu quyền từ chối bất kỳ yêu cầu hoàn tiền nào cho sản phẩm đã bị mở hoặc qua sử dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý vị về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại, tiền phí hoặc phí tổn nào.
 6. Hàng hóa được hoàn tiền theo giá tiền khi xác nhận đơn hàng.
 7. Chúng tôi sẽ không cho phép các trường hợp hoàn tiền cho các đơn hàng được thanh toán bằng cách quy đổi điểm thành viên, eVoucher, giá khuyến mãi.
 8. Phí giao hàng sẽ không được hoàn lại.
 9. Nếu cần đổi bất kỳ sản phẩm nào, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào bằng cách gửi sản phẩm qua bưu điện hoặc để lại tại cửa hàng.
 10. Đối với các mặt hàng trả lại cho cửa hàng, xin vui lòng trả lại cùng với mẫu phiếu trả hàng đã được điền đầy đủ và biên lai gốc. Đối với trường hợp trả hàng qua đường bưu điện, chỉ cần có mẫu phiếu trả hàng đã được điền đầy đủ. Xin lưu ý rằng việc hoàn tiền sẽ không được xử lý tại cửa hàng, chúng tôi sẽ chỉ bắt đầu quy trình trả hàng khi Nhà Kho MilenSea nhận được hàng và hóa đơn.

 

THANH TOÁN

 1. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. MilenSea sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi gian lận thẻ tín dụng nào. Khách hàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các khoản phí chuyển khoản điện tử hoặc thanh toán hóa đơn.
 2. Tất cả giá của sản phẩm được niêm yết bằng Đồng Việt Nam và đã bao gồm thuế GTGT.
 3. Công Ty có thể trong từng thời điểm đặt hạn mức tín dụng cho khách hàng cá nhân và Công Ty bảo lưu quyền hạn chế bán hàng bao gồm quyền từ chối bán hàng cho bất kỳ khách hàng nào.
 4. Phải thanh toán đầy đủ cho đơn hàng khi đặt hàng và không thể chia thành các khoản thanh toán khác nhau. Nếu khoản thanh toán của quý vị không thể xử lý thì đơn hàng sẽ không được chấp nhận và quý vị nên liên hệ với tổ chức phát hành thẻ của mình để giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng thẻ của quý vị để tiếp tục đặt hàng.
 5. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản thanh toán đối với bất kỳ đơn hàng nào mà không cần phải thông báo trước.
 6. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi phương thức thanh toán cho các Sản Phẩm được bán trực tuyến vào bất kỳ thời điểm nào thông qua thông báo trên trang web, email hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác.
 7. Nếu bất kỳ đơn hàng nào đã được thanh toán nhưng đơn hàng đó lại không được chúng tôi chấp nhận, quý vị sẽ được hoàn tiền qua cùng phương thức mà khoản thanh toán đã được thực hiện. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào mà quý vị hoặc bất kỳ người nào có thể phải gánh chịu do bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc xử lý khoản tiền hoàn lại nêu trên.
 8. Chỉ có thể quy đổi eVoucher và eCoupon (phiếu giảm giá điện tử) của MilenSea cho các đơn hàng đặt trực tuyến trên www.milensea.com.vn. Không thể quy đổi các phiếu quà tặng và phiếu giảm giá khác trực tuyến. Không thể chuyển nhượng và không được trao đổi hoặc quy đổi eVoucher và eCoupon của MilenSea thành tiền mặt.
 9. Chỉ có thể sử dụng một eVoucher trong cùng một đơn hàng.
 10. Chỉ có thể sử dụng một eCoupon cho mỗi đơn hàng.