TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Công ty TNHH MilenSea Retail (MilenSea) (sau đây gọi là "chúng tôi") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị được bảo vệ trong các hoạt động kinh doanh bán lẻ của chúng tôi. Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này giải thích các loại Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi xử lý và bảo vệ các dữ liệu đó.

Chúng tôi sẽ giữ bí mật Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị và đảm bảo rằng các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao, bảo mật và truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị tuân thủ pháp luật Việt Nam.

1. Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này được cập nhật lần cuối vào Ngày Hiệu Lực.

2. Định nghĩa:

Theo Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các từ và cụm từ sau sẽ có ý nghĩa sau đây:

2.1. “Ngày Hiệu Lực” tức là ngày 05/01/2021

2.2. “Hotline Dịch Vụ Khách Hàng Của Chúng Tôi” là (các) số đường dây nóng được cung cấp trên Trang Web Của Chúng Tôi.

2.3. “Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Của Chúng Tôi” có nghĩa là chương trình khách hàng thân thiết được tổ chức bởi chúng tôi.

2.4. “Các Cửa Hàng Của Chúng Tôi” bao gồm các cửa hàng vật lý của MilenSea (mang bảng hiệu Aqua Mineral, Gold Elements, Botanifique), các cửa hàng trực tuyến hoạt động thông qua Trang Web Của Chúng Tôi và các hình thức cửa hàng khác mà chúng tôi có thể vận hành theo thời gian (bao gồm cả trực tuyến và ngoại tuyến).

2.5. “Dữ Liệu Cá Nhân” có ý nghĩa như được định nghĩa theo pháp luật áp dụng của Việt Nam.

2.6. “Trang Web Của Chúng Tôi” tức là MilenSea.com.vn

2.7. “Khách Hàng Đã Đăng Ký” hoặc “Thành Viên” có nghĩa là khách hàng của chúng tôi mà đã đăng ký một tài khoản tại Trang Web Của Chúng Tôi hoặc Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Của Chúng Tôi.

 


Dữ Liệu Cá Nhân: các dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do thu thập

3. Để quý vị trở thành một Khách Hàng Đã Đăng Ký và tận hưởng các sản phẩm cũng như dịch vụ khác nhau của chúng tôi, quý vị cần cung cấp cho chúng tôi một số Dữ Liệu Cá Nhân thiết yếu như được nêu tại thời điểm thu thập. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm các thông tin khác để giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị các sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể quan tâm. Các loại Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, độ tuổi, ưu tiên mua sắm và sở thích của quý vị.

4. Chúng tôi sẽ có quyền thu thập, giữ, xử lý và/hoặc sử dụng, Dữ Liệu Cá Nhân trong từng trường hợp cho các mục đích như được quy định trong, và phù hợp với Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này. Nếu quý vị không thể hoặc không muốn cung cấp cho chúng tôi một cách đầy đủ và chính xác Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi có thể không cung cấp hoặc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho quý vị.

Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị

5. Quý vị đồng ý rằng Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi và tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng Trang Web Của Chúng Tôi và/hoặc Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Của Chúng Tôi có thể được chúng tôi sử dụng và lưu trữ để:

5.1. xử lý yêu cầu đăng ký trở thành Khách Hàng Đã Đăng Ký của quý vị;

5.2. cung cấp cho quý vị dịch vụ của chúng tôi; 

5.3. thực hiện việc quản lý, vận hành, và bảo trì thông thường của Trang Web Của Chúng Tôi và/hoặc Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Của Chúng Tôi;

5.4. cung cấp cho quý vị thông tin thường xuyên từ chúng tôi, bao gồm chi tiết về hoạt động kinh doanh bán lẻ của chúng tôi và các lợi ích liên quan;

5.5. cung cấp cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu;

5.6. xử lý đơn đặt hàng của quý vị cho các giao dịch mua hàng tại Các Cửa Hàng Của Chúng Tôi, bao gồm xác minh thông tin chi tiết/trạng thái về việc thanh toán của quý vị và sắp xếp giao hàng;

5.7. thực hiện các bốc thăm giải thưởng, trò chơi hoặc cuộc thi mà quý vị đã tham gia;

5.8. thực hiện phân loại và phân tích dữ liệu để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đặc điểm và hành vi mua hàng của quý vị và cung cấp các dịch vụ khác phù hợp hơn với nhu cầu của quý vị, và hỗ trợ chúng tôi trong việc lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị có thể quan tâm;

5.9. thiết kế dịch vụ mới hoặc cải tiến các dịch vụ hiện được cung cấp bởi chúng tôi,

5.10. phân tích hành vi tổng hợp;

5.11. điều tra các khiếu nại, các giao dịch đáng ngờ và nghiên cứu cải tiến dịch vụ;

5.12. phòng ngừa hoặc phát hiện tội phạm; và

5.13. tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật.

6. Với sự đồng ý hoặc dấu hiệu không phản đối của quý vị, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị để tiếp thị cho quý vị (qua bưu điện, thư điện tử, điện thoại, tin nhắn hoặc phương tiện khác dù hiện đã được biết hay sẽ có trong tương lai) về các ưu đãi và khuyến mãi từ chúng tôi và các thương nhân là bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp sản phẩm, dịch vụ và lợi ích cho quý vị.

7. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển giao (cho dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho: các đại lý hoặc nhà thầu của chúng tôi dưới nghĩa vụ giữ bảo mật, các bên mà cung cấp dịch vụ quản lý, kiểm tra tín dụng, xử lý thanh toán, xử lý dữ liệu, nghiên cứu và tiếp thị, phân phối, viễn thông, chuyên môn hoặc các dịch vụ tương tự khác cho chúng tôi cho các mục đích được đề cập trong điều 5 và 6 ở trên.

8. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ và chuyển giao (dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) cho bất kỳ người nhận chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển giao trên thực tế hoặc đề xuất của các quyền của chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị liên quan đến việc tái cơ cấu hoạt động bán lẻ và/hoặc sáp nhập của chúng tôi (như giữa chúng tôi và bên thứ ba), bán, hoặc chuyển nhượng (dù là tài sản hay cổ phần, toàn bộ hoặc một phần), để sử dụng, giữ, xử lý, hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân đó cho các mục đích được đề cập trong điều 5 và 6 ở trên.


Thông tin duyệt web mà chúng tôi thu thập từ quý vị (Cookies)

9.       Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về việc quý vị sử dụng Trang Web Của Chúng Tôi và các trang web liên quan khác của chúng tôi (“Trang”). Chúng tôi sử dụng cookies để cung cấp cho quý vị trải nghiệm tốt nhất có thể trên Trang của chúng tôi. Một số cookies cung cấp chức năng trang cốt lõi (ví dụ: để cung cấp tính năng đăng nhập an toàn hoặc để tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình đặt hàng trực tuyến. Các cookies khác cho phép chúng tôi đánh giá việc sử dụng Trang của chúng tôi và xem xét thói quen duyệt web và mua sắm của quý vị. Chúng tôi cũng sử dụng các cookies như Google Analytics hoặc các dịch vụ theo dõi tương tự, để cung cấp cho quý vị nội dung phù hợp mà quý vị có thể quan tâm dựa trên hoạt động trước đó của quý vị trên Trang của chúng tôi.

10. Các loại dữ liệu chúng tôi có thể thu thập từ quý vị khi quý vị truy cập vào Trang của chúng tôi bao gồm:

  • thông tin về loại trình duyệt quý vị mà sử dụng;
  • chi tiết của các trang web mà quý vị đã xem;
  • địa chỉ IP của quý vị;
  • các siêu liên kết mà quý vị đã nhấp chuột;
  • các trang web mà quý vị đã truy cập trước khi đến Trang của chúng tôi; và
  • các thông tin liên quan khác về việc sử dụng Trang.

11. Quý vị có thể từ chối chấp nhận Cookies (bằng cách sửa đổi các tùy chọn Internet có liên quan hoặc tuỳ chọn duyệt web trên thiết bị của quý vị), nhưng để làm như vậy, quý vị không thể sử dụng hoặc kích hoạt tất cả các chức năng và dịch vụ trên Trang của chúng tôi.


Quyền của quý vị liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị

12. Quý vị có quyền:

12.1. kiểm tra xem chúng tôi có giữ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của quý vị hay không;

12.2. truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị được do chúng tôi nắm giữ;

12.3. yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào không chính xác;

12.4. xác nhận chính sách và thông lệ của chúng tôi (trong từng thời kỳ) liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân và loại Dữ Liệu Cá Nhân do chúng tôi nắm giữ;

12.5. từ chối nhận tài liệu tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến các điều trên đều phải được lập bằng văn bản (được gửi qua bưu điện hoặc email) và gửi đến:

MilenSea Retail
Tầng 17,  Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline Dịch Vụ Khách Hàng: 028 3511 3525


Địa chỉ thư điện tử:    telemarketing.hcm@milensea.com.vn


Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline Dịch Vụ Khách Hàng Của Chúng Tôi, có thể tìm thấy trên Trang Web Của Chúng Tôi.

13. Theo quy định pháp luật hiện hành về bảo mật dữ liệu, chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho việc xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập Dữ Liệu Cá Nhân nào. 

Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị

14. Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi chống lại sự phá hoại, mất mát, thay đổi vô tình hay bất hợp pháp, sự tiết lộ hoặc truy cập trái phép Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị.

15. Trang Web Của Chúng Tôi có thể chứa siêu liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này hoặc bất kỳ nội dung nào có trên các trang web đó. Một khi quý vị đã rời khỏi Trang Web Của Chúng Tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp. Quý vị nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư của (các) trang web mà quý vị truy cập.


Quy định khác

16. Nếu có bất kỳ sự khác biệt hay mâu thuẫn nào giữa các bản tiếng Anh và tiếng Việt của Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. 

17. Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này sẽ được điều chỉnh bởi và được giải thích theo luật pháp Việt Nam.

18. Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này trong từng thời kỳ bằng cách đăng phiên bản cập nhật trên Trang Web Của Chúng Tôi.