Cửa hàng

Hồ Chí Minh

Chi nhánh: Botanifique - Crescent Mall
Địa chỉ: TTMS Robins Tầng G, số  101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
Điện thoại: 028 5414 1508

Chi nhánh: Botanifique - Crescent Mall
Địa chỉ: TTMS Robins Tầng G, số 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
Điện thoại: 028 5414 1508

Chi nhánh: Earth Tech - Thiso Mall
Địa chỉ: Số 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh: Earth Tech - Thiso Mall
Địa chỉ: Số 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh: Aqua Mineral - Parkson Saigon Tourist Plaza
Địa chỉ: Tầng 1F, Số 35Bis-45 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Điện thoại: 028 3535 1001

Chi nhánh: Aqua Mineral - Parkson Saigon Tourist Plaza
Địa chỉ: Tầng 1F, Số 35Bis-45 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Điện thoại: 028 3535 1001

Chi nhánh: Aqua Mineral - Aeon Mall Tân Phú
Địa chỉ: ST06 Tầng 1, số 30 Bờ bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
Điện thoại: 028 5414 1508

Chi nhánh: Aqua Mineral - Aeon Mall Tân Phú
Địa chỉ: ST06 Tầng 1, số 30 Bờ bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
Điện thoại: 028 5414 1508

Chi nhánh: Earth Tech - Airport
Địa chỉ: Cửa 14 khu cách ly ga đi Quốc nội, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình.

Chi nhánh: Earth Tech - Airport
Địa chỉ: Cửa 14 khu cách ly ga đi Quốc nội, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình.

Chi nhánh: Earth Tech - Vincom Đồng Khởi
Địa chỉ: Tầng B1, Vincom Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Điện thoại: 028 3636 2613

Chi nhánh: Earth Tech - Vincom Đồng Khởi
Địa chỉ: Tầng B1, Vincom Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Điện thoại: 028 3636 2613

Chi nhánh: Gold Elements - Diamond Plaza
Địa chỉ: Tầng 1F, 34 Lê Duẩn, Diamond Plaza, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Điện Thoại: 028 3535 7575

Chi nhánh: Gold Elements - Diamond Plaza
Địa chỉ: Tầng 1F, 34 Lê Duẩn, Diamond Plaza, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Điện Thoại: 028 3535 7575

Chi nhánh: Aqua Mineral - Diamond Plaza
Địa chỉ: Tầng 1, 34 Lê Duẩn, Diamond Plaza, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Chi nhánh: Aqua Mineral - Diamond Plaza
Địa chỉ: Tầng 1, 34 Lê Duẩn, Diamond Plaza, Phường Bến Nghé, Quận 1.

PHÚ QUỐC

Chi nhánh: Gold Elements VINOASIS
Địa chỉ: L1-14 VINOASIS, khu Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc
Điện thoại: 029 7657 7775

Chi nhánh: Gold Elements VINOASIS
Địa chỉ: L1-14 VINOASIS, khu Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc
Điện thoại: 029 7657 7775