NHỮNG DẤU HIỆU ĐẦU TIÊN CỦA LÃO HÓA DA

NHỮNG DẤU HIỆU ĐẦU TIÊN CỦA LÃO HÓA DA

Lão hóa da là một quá trình diễn ra tự nhiên từ bên trong cơ thể theo tuổi tác cùng với những tác động gây hại da từ bên ngoài. 

Kể từ độ tuổi 25, các dấu hiệu lão hóa đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên bề mặt da. Các đường nhăn xuất hiện trước, và sau đó là nếp nhăn, và sự giảm thể tích và giảm mật độ của da có thể nhận thấy được. 

Có nhiều nguyên nhân gây lão hoá da. Có một số nguyên nhân chúng ta không thể tránh và thay đổi được. Tuy nhiên số khác thì có thể kiểm soát bằng các biện pháp ngăn ngừa. 

Các dấu hiệu lão hóa da có thể nhận biết được

▶ Đường nhăn